• Navigačný systém po novom automaticky pridáva nabíjacie stanice k záujmovým bodom trasy
  • Funkcia plánovania trasy je spolu s ďalšími vylepšeniami súčasťou poslednej aktualizácie softvéru značky Kia
  • Sprístupní sa aj služba vyhľadávania hudby Soundhound
  • Rozhranie je prehľadnejšie vďaka pozmeneným a novým ikonám 

Kia oznámila sériu vylepšení svojich vozidiel, ktoré sú k dispozícii ako bezplatná aktualizácia softvéru. Najvýraznejšou inováciou je zavedenie plánovania trasy pre elektromobily. Táto nová funkcia je zahrnutá v najnovšej aktualizácii softvéru, ktorú Kia pripravila pre EV6 a úplne novú flotilu elektromobilov Niro EV. Jazda elektrickým vozidlom je vďaka tomu ešte príjemnejšia a pohodlnejšia. Vodiči už nemusia myslieť na to, kde si pri jazde na dlhšie vzdialenosti nabijú svoje elektrické vozidlá.

Navigačný systém rozpozná nabíjacie stanice na trase a automaticky ich pridá ako body záujmu. Vodiči sa môžu bez obáv vydať na dlhú cestu bez starostí aj keď je zostávajúca kapacita batérie nízka. Systém automaticky rozpoznáva, či je úroveň nabitia batérie dostatočná na dosiahnutie cieľa a ak nie je, upozorní vodiča a ponúkne mu zoznam nabíjacích staníc v okolí. V prípade potreby vozidlo automaticky spustí proces údržby batérie, čím je zaistený optimálny čas nabíjania.

Navrhovaná trasa vychádza z algoritmu, ktorý berie do úvahy stav nabitia, informácie o nabíjacích staniciach a aktuálnu spotrebu energie, ktorá závisí na mnohých vonkajších faktoroch, ako je terén, poveternostné podmienky, premávka, ako aj štýl vodiča alebo jazdný režim.


Aktualizácia zabezpečuje, aby informácie o plánovaní jazdy elektromobilu boli zachované aj v prípade, že sa serverové plánovanie v dôsledku problémov s pripojením k sieti zmení na vstavané plánovanie. V takomto prípade systém vykoná prepočítanie trasy vrátane existujúcich odporúčaných bodov záujmu a informácií o vzdialenosti. Všetky údaje sa poprepnutí do režimu CCS automaticky aktualizujú. Vďaka tomu majú vodiči ešte menej starostí.

Nová aktualizácia tiežpri vyhľadávaní uprednostňuje často používané nabíjacie stanice. Tie sa dajú zobraziť v Navigácia > Kategórie POI>Nabíjacie stanice > Blízko aktuálnej polohy. Systém zobrazí zoznam čerpacích staníc v blízkosti aktuálnej polohy vozidla a identifikuje tie, ktoré vodič v poslednom čase navštívilniekoľkokrát. Údaje o obľúbených nabíjacích staniciach sú teraz synchronizované aj medzi hlavnou jednotkou (HeadUnit) a mobilnou aplikáciou. Funkcia plánovanie trasy pre elektromobily(EV RoutePlanner) je už k dispozícii a v budúcnosti sa bude neustále vylepšovať prostredníctvom ďalších aktualizácií.

Ďalšie aktualizácie pre príjem, médiá a pripojenie

Funkcia plánovania trasy pre elektromobily je hlavným prvkom najnovšej aktualizácie softvéru Kia, ale obsahuje aj niekoľko menších, no zaujímavých vylepšení. Patrí k nim sprístupnenie služby vyhľadávania hudby Soundhound. Softvér identifikuje skladby hrané v rádiu a stiahne názov skladby a informácie o interpretovi a zobrazí ich na hlavnej obrazovke.

Najnovšia aktualizácia softvéru obsahuje aj nové a vylepšené ikony a symboly, ktoré do rozhrania prinášajú nové nuansy. Upravila sa aj štruktúra menu, vďaka čomu sa dá ľahšie navigovať v ponuke a je lepšia viditeľnosť určitých ikon a menu.


Celkovo táto aktualizácia softvéru poskytuje zákazníkom značky Kia významné výhody z hľadiska pohodlia a jednoduchosti používania vozidla. Tieto vylepšenia sú dostupné pre mnohé existujúce modely Kia ako aktualizácia softvéru a budú štandardne súčasťou všetkých nových modelov – počnúc EV9. Ďalšie informácie o dostupnosti novej aktualizácie nájdete v zozname vozidiel, pre ktoré je určená. 

Vozidlá modelového roku MY22 s telematikou môžu všetky tieto aktualizácie získať prostredníctvom technológie OTA (over-the-air). V prípade skôr vyrobených vozidiel si zákazníci môžu tieto aktualizácie stiahnuť cez portál NavigationUpdaterPortala manuálne ich nainštalovať.