FIRMY - VEĽKOODBERATELIA

Zvýhodnené podmienky nákupu dostupné pre firemných veľkoodberateľov už pri kúpe minimálne 1 auta (za obdobie posledných 12 mesiacov).

OPERATÍVNY LÍZING

Prenájom vozidla, pri ktorom je jeho vlastníkom počas nájmu lízingová spoločnosť. Pri operatívnom lízingu zvýhodnené podmienky už pri prvom vozidle.

PRIAMI DODÁVATELIA

Dodávatelia (nie subdodávatelia) výrobného závodu Kia Slovakia a distribútora/importéra Kia Sales Slovakia so zvýhodnením už od prvého auta.

ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

Organizácie štátnej správy a miestnej správy (nesmú mať súkromného vlastníka). Taktiež organizácie (napr. školy) založené samosprávou (VÚC a pod.).

ZMOS

Zvýhodnenie členov Združenia miest a obcí Slovenska na základe zmluvy o spolupráci s Kia Sales Slovakia.

AUTOŠKOLY

Zvýhodnenie už pri kúpe 1 auta. Treba preukázať prevádzkovanie autoškoly (obchodný register alebo koncesná listina).

POŽIČOVNE ÁUT

Zvýhodnenie už pri kúpe 1 auta. Treba preukázať prevádzkovanie požičovne áut (obchodný register alebo koncesná listina).

TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

Zvýhodnenie pri preukázaní prevádzkovania taxi služby (obchodný / živnostenský register alebo koncesná listina).

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Zvýhodnenie pre neziskové, či charitatívne organizácie alebo chránené dielne uvedené v registri na www.upsvar.sk alebo www.dielne.sk/zoznam-dielni

POĽOVNÍCI

Zvýhodnené podmienky nákupu pre poľovníkov (len model Kia Sportage) po predložení kópie platného poľovníckeho lístku.

NOVINÁRI

Držitelia preukazu PRESS majú zvýhodnený nákup vozidiel Kia, ktoré si môžu kúpiť ako fyzická osoba, ale aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

LEKÁRI, ZÁCHRANÁRI, FARMACEUTI, VETERINÁRI

Pre zvýhodnenie stačí doklad o dosiahnutom vzdelaní. Auto je možné kúpiť aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

DIPLOMATI

Zvýhodnenie pre držiteľov diplomatického pasu, ktorí po kúpe auta majú nárok na vrátenie DPH od relevantných orgánov štátu.

DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

Zdravotne ťažko postihnutí získajú nárok na zvýhodnenie vozidla pri splnení podmienok. Auto je možné kúpiť aj na živnosť.

ADVOKÁTSKA KOMORA

Zvýhodnenie členov advokátskej komory, ktorí členstvo preukážu dokladom. Kúpa auta aj na firmu (ak si spoločník alebo konateľ).

UČITELIA, PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

Zvýhodnené podmienky nákupu vozidiel Kia pre pracovníkov vykonávajúcich pedagogickú prax.

ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

Zvýhodnenie po preukázaní sa zamestnaneckým preukazom alebo potvrdením o pracovnom pomere.